TRI ÂN KHÁCH HÀNG – RINH NGÀN QUÀ TẶNG CÙNG HYUNDAI BẠC LIÊU

Thay lời tri ân những khách hàng đã tin tưởng và sử dụng Dịch vụ tại Hyundai Bạc Liêu. 𝐇𝐲𝐮𝐧𝐝𝐚𝐢 𝐁𝐚̣𝐜 𝐋𝐢𝐞̂𝐮 xin gửi lời tri ân đặc biệt dành cho 60 khách hàng đang sử dụng thẻ MemberShip có lượt sử dụng dịch vụ cao nhất từ 𝟏.𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟏 – 𝟏.𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟐

𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝘁𝗿𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗸𝗵𝗮𝗶: Từ 16.6.2022 – 03.6.2022

𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝘅𝗮́𝗰 đ𝗶̣𝗻𝗵 𝗰𝗮́𝗰 𝗽𝗵𝗮̂̀𝗻 𝗾𝘂𝗮̀: 9:00 ngày 4.6.2022

𝗤𝘂𝗮̀ 𝘁𝗮̣̆𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗮̂̃𝘂 𝗻𝗵𝗶𝗲̂𝗻: Camera hành trình, bao da chìa khóa, nước hoa treo xe

𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗾𝘂𝗮̀: Quay số ngẫu nhiên, chọn ra những khách hàng may mắn

KH sẽ được bộ phận CSKH sẽ gọi điện thông báo tham gia trong danh sách tại Đại lý.

* 𝑳𝒖̛𝒖 𝒚́: 𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒂́𝒑 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐 60 𝑲𝑯 𝒕𝒉𝒐̉𝒂 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏