Online

 - Đăng ngày:  07:49 11/05/2022  - Xem:  957  - Bởi: 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ


𝗠𝗼̂ 𝘁𝗮̉ 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰

• Thc hin các nhim v theo yêu cu ca Ban Giám Đốc.

• Qun lý các chương trình đánh giá hot động dch v ca hãng.

• Kim soát vic tn kho ph tùng để đạt hiu qu cao nht;

• Thc hin công tác báo cáo định k tun, tháng, quý, năm theo đúng định k ca Công ty;

• Xây dng kế hoch t chc thc hin các công vic, ch tiêu, doanh s do Ban Giám Đốc giao;

• Lp kế hoch, đề xut, thc hin các phương án đào to chuyên môn cho nhân s Dch v.

• Giám sát, duy trì hot động ca các nhóm, t dch v sa cha thc hin đúng theo quy trình, quy định ca Công ty;

• Qun lý, giám sát vic đặt Ph tùng đáp ng đủ nhu cu ca khách hàng;

• Theo dõi, kim tra gii quyết các vn đề chưa hài lòng ca khách hàng v cht lượng dch v sa cha xe;

• Qun lý, b trí và s dng ngun nhân lc hp lý, khai thác các thiết b, phương tin sn xut mt cách hiu qu nht.

Điu hành toàn b hot động ca Phòng Dch v.

𝗬𝗲̂𝘂 𝗰𝗮̂̀𝘂 𝘂̛́𝗻𝗴 𝘃𝗶𝗲̂𝗻

• Bng cp: Tt nghip các chuyên ngành liên quan. Ti thiu 02 năm kinh nghim v trí tương đương.

• K năng công vic: Phân tích, tng hp, lp kế hoch; Thuyết phc, đàm phán; Thiết lp và duy trì các mi quan h; K năng lãnh đạo, thúc đẩy tinh thn làm vic; Sáng to, ci tiến trong công vic; Thành tho các k năng văn phòng.

Ưu tiên ng viên có kinh nghim lĩnh vc Dch v Ôtô.

𝗤𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝗹𝗼̛̣𝗶

• Tham gia BHXH, BHYT. Ngh l, tết theo quy định nhà nước.

• Mc lương hp dn.

• Ph cp đồng phc, ph cp ăn ung.

• Thưởng tháng lương 13, chế độ hiếu h, sinh nht... và các chế độ khác theo quy định Công ty.

• Môi trường làm vic năng động, chuyên nghip.

𝗖𝗮́𝗰𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝘂̛́𝗻𝗴 𝘁𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻:

Cách 1: Np trc tuyến qua quét mã QR ti tin tuyn

Cách 2: Liên h s 0947885323 ( Anh Nht) để np h sơ

Cách 3: Liên h trc tiếp ti Showroom Hyundai Bc Liêu: S 99, Đ.Tránh QL1A, P.8, TP.Bc Liêu, T.Bc Liêu

 

Ảnh đại diện/Bản đồ vị trí

Tin liên quan

Xem nhiều

Hotline